Beste leden,

Ongetwijfeld zal het jullie niet zijn ontgaan. Na de persconferentie van ons kabinet van dinsdag 21 april werd bekend dat de jongste jeugd weer de trainingen zou mogen hervatten vanaf woensdag 29 april 2020. Afgelopen week zijn wij als bestuur en technische commissie druk bezig geweest om hier gehoor aan te geven. En wij kunnen jullie hierbij gelukkig vertellen dat het gelukt is om weer op te kunnen starten vanaf morgen!

Wel is het zo dat wij een aantal wijzigingen hebben moeten aanbrengen ten opzichte van de normale gang van zaken op ons complex. Denk hierbij aan het trainingsschema, regels rondom de trainingen en openstelling voor aansluiting van niet-leden. Hiervoor hebben wij stappen ondernomen en trainers ingelicht zodat hierbij alles op een veilige en gezonde manier uitgevoerd kan worden. Wij gaan met veel energie de komende tijd tegemoet en zijn zeer blij dat wij weer een eerste stap hebben kunnen nemen door ons complex weer te openen voor de jeugd!

Hieronder kunt u verder lezen wat de opstart van de training zal betekenen voor u als ouder/verzorger of voor u als speler. Uiteraard begrijpen wij het indien de opstart van activiteiten vragen bij u oproept. Hiervoor kunt u ten alle tijden contact zoeken met een van de bestuursleden om een en ander te kunnen toelichten.

Opstart training jeugd

Vanaf woensdag 29 april zal de jeugd tot en met 12 jaar herstarten op het complex met trainen. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar zal deze week een testtraining worden gehouden om te kijken of het mogelijk is om te trainen waarbij een afstand van 1,5 meter afstand onderling behouden kan worden. De training voor deze leeftijdsgroep zal mits de test slaagt van start gaan vanaf maandag 4 mei.

Voor de duidelijkheid: Helaas betekent dit dat jongens en meisjes die net 13 zijn geworden na 1 januari en nog voetballen in een jeugdteam O13 NIET mogen meetrainen met hun eigen team. Dit aangezien bij hun eigen team voor leeftijd tot en met 12 jaar de afstand van 1,5 meter niet behouden hoeft te worden en voor een 13-jarige deze afstand wel behouden moet worden. Deze mogen aansluiten met een training van een team in de categorie hoger van 13 en 14 jarigen. Ditzelfde zal gelden voor jongens en meisjes van 19 jaar die wel nog spelen in een jeugdelftal. Deze kunnen helaas helemaal niet deelnemen aan de trainingen tot nader order. Mochten mensen hier vragen over hebben kunnen ze contact zoeken met Max Dekker.

Helaas is het niet toegestaan voor toeschouwers om de training te aanschouwen. Het is zelfs zo dat wij buiten de trainers en coronacoördinatoren geen mensen op het complex mogen toelaten tijdens de trainingen. Hierom willen wij jullie vragen om indien uw kind gebracht en gehaald dient te worden dit te doen via het afzetten en ophalen voor het hek van het complex.

Voor aanvang van de training willen wij u en uw kinderen vragen om onderstaande documenten door te lezen en zich op deze manier voor te bereiden voor aanvang van de training op het complex. Hiermee kunnen wij de gezondheid van onze leden en vrijwilligers op het complex waarborgen en evengoed in een veilige en gezonde omgeving onze mooie sport uitvoeren.

 

Trainingsschema Coronatijd

Wij gaan via een aangepast Coronaschema de trainingen voor de jeugd hervatten. Dit betekent dat het standaard trainingsschema zal worden losgelaten. Dit heeft een tweetal redenen. Ten eerste zou het complex te vol worden indien het oude schema aangehouden zou worden. Ten tweede zou bij het binnenkomen en verlaten van het complex te groot risico gelopen worden met veel mogelijke contactmomenten van verschillende teams en trainers.

Hierom hebben wij als bestuur samen met de TC een nieuw schema opgezet die het overzicht bewaard op het complex in samenwerking met de handbal en ARO’88. Daarnaast hebben wij het complex ‘Coronaproof’ gemaakt met een Hygiëne ruimte die te vinden is in de massageruimte in de gang naar het ballenhok. Hier zal bij aankomst op het complex door de trainers de handen gewassen worden alvorens de spullen uit het materiaalhok gepakt zullen worden. Verder zijn we overgegaan op het training geven van een trainer per groep. Dit om het risico op contactmomenten tussen trainers onderling te minimaliseren.

Het trainingsschema vind u hier op de site onder het kopje ‘wedstrijden’.

Hervatting overige activiteiten

Zoals u inmiddels van ons gewend bent volgen wij alle adviezen van de overheid en het RIVM op met betrekking tot alle activiteiten op ons complex. Wij zijn blij dat wij de eerste stappen hebben kunnen nemen om de activiteiten op ons complex op een veilige en verantwoordelijke manier te kunnen hervatten.

Voor verdere verruimingen van de huidige corona-maatregelen, of indien er mogelijk weer iets meer restricties komen op het uitvoeren van de activiteiten op ons complex, zullen wij uiteraard weer zo snel als mogelijk bij jullie terugkomen. Houd onze website en sociale kanalen hiervoor in de gaten. Tot snel!

Sportieve groet,
Het bestuur