Beste Victorianen,

Voor het seizoen 2016-2017 gaan wij als OMNI/Konkelcommissie weer een verplichte beroep doen op onze leden om zich voor 2 dagdelen in te schrijven voor een kantinedienst op vrijdagavond, zaterdagavond of zondagochtend/ middag.

De junioren jongens A en B nemen de terreindienst voor hun rekening en de meiden A, B, C en 2e jaars D met de jongens C en 2e jaars D zullen de invulling van het snackloket verzorgen. Dit wordt door hen nu al grotendeels ingevuld.

Voor het aankomende seizoen zal in eerste instantie door één of enkele ervaren krachten samen met enkele ingeroosterde leden de barbezetting worden ingevuld. Op deze manier willen we mensen laten wennen aan de diensten en zorgen voor overdracht van de werkzaamheden.

Uitzonderingen

Uitzondering voor de verplichte bardiensten zijn de vrijwilligers die regelmatig andere functies binnen de vereniging vervullen zoals;

– scheidsrechters;

– bestuursleden;

– coaches en trainers van een team, niet zijnde het team waarin men zelf speelt;

Mochten deze mensen alsnog een bardienst willen draaien dan zijn zij van harte welkom. Bij twijfel beslist het OMNI bestuur hierover.

Indeling

De bestaande vrijwilligers krijgen als eerste de gelegenheid om data in te vullen wanneer het hen schikt of hiervoor wordt een voorstel door de OMNI/ Konkel commissie gedaan. Zij krijgen hiervoor bericht via de mail. Voor het intekenen van de leden zullen we 2 avonden, te weten vrijdag 19 en woensdag 24 augustus van 18.30 tot 21.00 uur, in de kantine aanwezig zijn. Op deze momenten hebben de leden een vrije keuze voor het invullen van de data. Mocht je deze data verhinderd zijn, zorg dan dat je als je voorkeur hebt je dit door iemand anders laat invullen. Mocht je geen gebruik maken van deze invuldagen, dan is er geen vrije keuze meer en wordt er door de commissie besloten wanneer je bardienst hebt.

De indeling zal gelden voor de volgende tijdstippen;

– vrijdagavond van 18:30 tot 24:00 – zaterdagavond van 18:30 tot 24:00

– zondagochtend van 10:00 tot 14:00  – zondagmiddag van 13:00 tot 18:00

Voor zaterdagmorgen hebben we gelukkig al vrijwilligers die dit willen oppakken. De zaterdagmiddag wordt door de ouders van de E en F pupillen ingevuld. Wanneer de commissie voor u invult, zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de standaard tijd waarop uw team normaal gesproken speelt. Dit zal niet altijd uitkomen, maar de ingedeelde persoon is dan zelf verantwoordelijk voor een (tijdelijke) vervanger.

Ruilen

Wanneer u niet in staat bent om de kantine dienst te vervullen op het moment dat u bent ingedeeld, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Dit mag natuurlijk ook een familielid of een andere speler zijn. De naam van de vervanger dient dan te worden doorgegeven aan konkelvrijwilliger@ziggo.nl, maar u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat diegene die u heeft gevraagd aanwezig is. Deze vervanger dient wel minimaal 18 jaar te zijn.

Niet komen opdagen

Mocht u of de gevraagde vervanger niet komen opdagen bij de kantine dienst, dan zal de oorspronkelijk ingedeelde speler kort hierop een factuur van €35,- ontvangen van de commissie. Dit bedrag zal worden besteed aan de vrijwilligersavond. Er zal ook een lijst van vrijwilligers worden samengesteld die de bardienst voor een bedrag van €25,-/dagdeel willen overnemen. Dit dient u dan zelf met de desbetreffende persoon te regelen.

Onterecht ingedeeld

Het is altijd mogelijk dat er fouten in het rooster zijn geslopen. Als u meent dat uw naam ten onrechte is opgenomen in het kantinerooster, omdat u al ander vrijwilligerswerk verricht binnen de vereniging, kunt u contact opnemen met konkelvrijwilliger@ziggo.nl. Als u op andere gronden meent voor vrijstelling in aanmerking te komen, dan kunt dit ook via het bovenstaande e-mailadres kenbaar maken. Per telefoon is niet mogelijk.

Wat houdt de bar- keukendienst in?

De bar- keukendienst houdt in dat er diverse werkzaamheden achter de bar, in de keuken of de kantine worden uitgevoerd. Dit zal in overleg met de ervaren kracht gaan. De ervaren kracht is leidend in de werkzaamheden die uitgevoerd worden en zal ook aangeven wanneer de bar- keukendienst erop zit. Als compensatie krijgt iedere vrijwilliger aan het eind van de dienst consumptiemunten vergoed.

Toelichting op het rooster

Voor alle wedstrijddagen wordt een rooster opgesteld. Nu is het mogelijk dat er een inhaaldag is met maar weinig wedstrijden. In dat geval dient uw wel aanwezig te zijn, tenzij u wordt afgebeld door iemand van de commissie. De mogelijkheid bestaat namelijk dat er activiteiten in de sporthal of vriendschappelijke wedstrijden zijn ingepland. De indeling van het rooster is te zien in de kantine en op de site van de handbal onder het kopje  “De Konkel” en voetbal onder het kopje “vrijwilligers”.

Slot

Tot slot willen wij jullie op voorhand bedanken voor jullie medewerking en inzet om op deze manier de Konkel draaiende te houden. We willen met zijn allen dat de Konkel een plek is waar we kunnen genieten van de sporten en waar we gezellig met elkaar kunnen napraten over van alles en nog wat. Tevens willen we vragen of degenen die het leuk vinden en vaker willen helpen zich willen melden bij konkelvrijwilliger@ziggo.nl. De club kan namelijk niet zonder de vaste krachten.

Met vriendelijke groet,

De OMNI/Konkelcommissie