Beste ouders van onze Victorianen,

Voor het seizoen 2016-2017 gaan wij als OMNI/Konkelcommissie weer een verplichte beroep doen op de ouders van onze jeugdleden E en F om zich voor 1 dagdeel in te schrijven voor een kantinedienst op zaterdagmiddag of – indien mogelijk – zondag ochtend/middag. Indien de zaterdag vol is zal u gevraagd worden of u op de zondag een dienst wilt draaien. Deze dienst op zondag is echter niet verplicht.

Om de lasten te verdelen is de overige verdeling gemaakt. De junioren jongens A en B nemen de terreindienst voor hun rekening en de meiden A, B, C en 2e jaars D met de jongens C en 2e jaars D zullen de invulling van het snackloket verzorgen. Dit wordt door hen nu al grotendeels ingevuld.

De kantinedienst zal samen met ervaren medewerker(s) worden ingevuld.

Uitzonderingen

Uitzondering voor de verplichte bardiensten zijn de ouders die regelmatig andere functies binnen de vereniging vervullen zoals; – scheidsrechters;

– bestuursleden;

– coaches en trainers van een team, niet zijnde het team waarin men zelf speelt;

Mochten deze mensen alsnog een bardienst willen draaien, zijn zij van harte welkom. Bij twijfel beslist het OMNI bestuur hierover.

Indeling

Voor het zelf intekenen van het dagdeel willen wij u als ouders de gelegenheid geven op 2 avonden, te weten vrijdag 19 en woensdag 24 augustus van 18.30 tot 21.00 uur, in de kantine. Mocht u deze data verhinderd zijn, maar heeft u wel een voorkeur, zorg dan dat dit door iemand anders wordt ingevuld. Mocht u geen gebruik maken van deze invuldagen, dan is er geen vrije keuze meer en wordt er door de commissie ingedeeld wanneer u bardienst heeft. De indeling zal gelden voor de volgende tijdstippen; zaterdagmiddag van 12:30 tot 16:00. Voor zaterdagmorgen hebben we gelukkig al vrijwilligers die dit willen oppakken.

Ruilen

Als u niet in staat bent om de kantine dienst te vervullen op het moment dat u bent ingedeeld, dient u zelf voor een vervanger te zorgen. Dit mag natuurlijk ook een familielid zijn. De naam van de vervanger dient dan te worden doorgegeven aan konkenvrijwilliger@ziggo.nl, maar u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat diegene die u heeft gevraagd ook aanwezig is. Deze vervanger dient wel minimaal 16 jaar te zijn.

Niet komen opdagen

Mocht u of de gevraagde vervanger niet komen opdagen bij de kantine dienst, dan zijn wij helaas genoodzaakt de oorspronkelijk ingedeelde ouder kort hierop een factuur van €35,- te sturen. Dit bedrag zal worden besteed aan de vrijwilligersavond. Er zal ook een lijst van vrijwilligers worden samengesteld die de bardienst voor een bedrag van €25,-/dagdeel willen overnemen. Dit dient u dan zelf met de desbetreffende persoon te regelen.

Onterecht ingedeeld

Het is altijd mogelijk dat er fouten in het rooster zijn geslopen. Als u meent dat uw naam ten onrechte is opgenomen in het kantinerooster, omdat u al ander vrijwilligerswerk verricht binnen de vereniging, kunt u contact opnemen met konkelvrijwilliger@ziggo.nl.

Als u op andere gronden meent voor vrijstelling in aanmerking te komen, dan kunt dit ook via het bovenstaande e-mailadres kenbaar maken. Per telefoon is niet mogelijk.

Wat houdt de bar- keukendienst in?

De bar- keukendienst houd in dat er diverse werkzaamheden achter de bar, in de keuken of de kantine worden uitgevoerd. Dit zal in overleg met de ervaren kracht gaan. De ervaren kracht is leidend in de werkzaamheden die uitgevoerd worden en zal ook aangeven wanneer de bar- keukendienst erop zit. Als compensatie krijgt iedere vrijwilliger aan het eind van de dienst consumptiemunten vergoed.

Toelichting op het rooster

Voor alle wedstrijddagen wordt een rooster opgesteld. Nu is het mogelijk dat er een inhaaldag is met maar weinig wedstrijden. In dat geval dient uw wel aanwezig te zijn, tenzij u wordt afgebeld door iemand van de commissie. De mogelijkheid bestaat namelijk dat er activiteiten in de sporthal of vriendschappelijke wedstrijden zijn ingepland. De indeling van het rooster is te zien in de kantine en op de site van de handbal onder het kopje  “De Konkel” en voetbal onder het kopje “vrijwilligers”.

Slot

Tot slot willen wij jullie op voorhand bedanken voor u medewerking en inzet om op deze manier de Konkel draaiende te houden. We willen met zijn allen dat de Konkel een plek is waar we kunnen genieten van de sporten en waar we gezellig met elkaar kunnen napraten over van alles en nog wat. Tevens willen we vragen of degenen die het leuk vinden en vaker willen helpen zich willen melden bij konkelvrijwilliger@ziggo.nl. De club kan namelijk niet zonder de vaste krachten.

Met vriendelijke groet,

De Omni/Konkelcommissie