Bestuur

Voorzitter
taakveld: materiaal en terreinbeheer
Cees Koning cees_koning@hotmail.com 0226-452088
Secretaris
taakveld:  ledenadministratie
Max Dekker  maxdekker93@gmail.com  06-15046088
Penningmeester Michel van der Wal  m.v.d.wal@ziggo.nl  06-10577992
Bestuurslid
taakveld: senioren
Ank Koning pv-koning@quicknet.nl 0226-452739
Bestuurslid
taakveld: sponsorzaken
Kenny van der End  sponsoring@victoria-o.nl  0226-451662
Bestuurslid
taakveld: jeugd en technische commissie.
Marco van de Koppel  marcovandekoppel@quicknet.nl  06-15855811

Contactpersonen Jeugd/technische commissie

Selectie Richard Walstra r.walstra@quicknet.nl 0226-453426
A-Junioren Vacant
B-Junioren Theo Neefjes tt.neefjes@quicknet.nl 06-57537269
C-Junioren Vacant
D-Pupillen Roy Walstra en Max Dekker maxdekker93@gmail.com 06-15046088
E-Pupillen Roy Walstra en Max Dekker maxdekker93@gmail.com 06-15046088
F-Pupillen Sanne Knijn mini-pupillen@victoria-o.nl 06-52636703
Mini’s Sanne Knijn mini-pupillen@victoria-o.nl 06-52636703
Meiden Nathalie Dekker meidenvanvictoria@gmail.com 06-15410985
Keepers Kenny van der End kenny@quicknet.nl 0226-451662

 

Sponsorcommissie

Kenny van der End kenny@quicknet.nl  0226-451662

 

Wedstrijdsecretaris

Wedstrijdsecretaris jeugd  Nico Eeken nico.eeken@ziggo.nl 0226-451566
Wedstrijdsecretaris senioren Leo Vlaar l.vlaar2@quicknet.nl 0226-452490

 

Scheidsrechter coördinator

Zaterdag Cor Wester miawester@quicknet.nl 0226-752046
Zondag Leo Vlaar l.vlaar2@quicknet.nl 0226-452490

 

Kantinebeheer

Konkelcommissie    rpv.smit@quicknet.nl

 

Website

Algemene zaken info@victoria-o.nl
Redactie  Paula Dekker & Nathalie Dekker & Sanne Knijn redactie@victoria-o.nl