Beste voetbalvrienden,

Hierbij vragen wij nog even aandacht voor de geraniumactie.
Is het jullie al gelukt om de geraniums aan de man/vrouw te brengen?
Zo ja, vergeet dan niet de envelope in te leveren bij één van de inleveradressen.
De actie loopt nog tot volgend weekend, wij rekenen op jullie steun.
Nico Eeken en Sietse Huisman