Beste leden,

Hieronder vindt u de notulen van de jaarvergadering 2020.
Notulen jaarvergadering 7 december 2020

Het bestuur