Beste leden,

Door de huidige corona crisis is onze jaarvergadering, die normaal gesproken ergens in het najaar plaatsvindt, niet doorgegaan. Echter is het volgens onze statuten verplicht om binnen een half jaar na het sluiten van ons boekjaar onze algemene ledenvergadering te houden.

Binnen de huidige maatregelen is dit zoals jullie zullen snappen erg lastig. Wij hebben via het bestuurlijk overleg geprobeerd hier de beste oplossing voor te vinden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij het niet zien zitten om dit digitaal te doen en dat rest ons met de enige optie om dit fysiek te doen met maximaal 30 aanwezigen in de Konkel. Uiteraard wordt dit uitgevoerd met inachtneming van de maatregelen van de overheid. De jaarvergadering staat gepland op maandagavond 7 december om 20:00.

Om tot een zo goed mogelijke afspiegeling te komen van onze leden gaan wij een specifieke afvaardiging van omliggende verenigingen, vrijwilligers, woordvoerders van de leden (coördinatoren) en technische staf uitnodigen om de jaarvergadering bij te wonen. Hierbij willen wij dan ook mededelen dat wij dit jaar onze ereleden niet zullen uitnodigen voor fysieke aanwezigheid bij onze jaarvergadering. Hoe zeer dit ons ook spijt lijkt het ons niet verstandig om juist deze kwetsbare groep leden die o zo gewaardeerd wordt het risico te laten lopen op besmetting.

Hopelijk heeft u begrip voor de manier van werken. Mocht u dringende input hebben voor de vergadering kunt u dit voor 4 december mailen naar bestuurvictoriao@gmail.com. Er zal dan contact met u worden opgenomen door een van de bestuursleden. Ook kunt u de coördinator van de leeftijdsgroep van uw kind benaderen om als spreekbuis te fungeren naar ons als bestuur.

Wij hopen op uw begrip,

Het bestuur.