Beste leden,

We voetballen weer! Daarnaast mag er per 26 juni 2021 ook weer publiek langs de lijn staan.

We mogen weer! Iedereen staat waarschijnlijk te popelen om weer te beginnen met sporten. Wij ook uiteraard!
Wel staat ons natuurlijk een hoop te wachten nu het seizoen weer van start gaat. Hoe gaan we dit doen binnen de kaders van het RIVM? Welke maatregelen gelden er nu precies? En dat kan ook nog eens van week op week veranderen.

Wij willen als sportvereniging Victoria-O even uitlichten welke belangrijke dingen er op het complex zullen gelden de komende tijd. Uiteraard gelden nog altijd de standaard regels van het RIVM. Heb je klachten, blijf thuis! Ontwikkel je tijdens je sportactiviteit klachten die duiden op COVID-19, ga direct naar huis!

Allereerst willen we verduidelijken welke leeftijdsgroepen er nu precies te maken hebben met afstand behouden en welke afstand dit dan precies is. Hieronder zijn de huidige maatregelen van de Rijksoverheid en het NOCNSF uitgelicht. Helaas zijn deze regels aan verandering onderhevig en kan dit ieder moment veranderen. Dit zal dan via de trainers/coaches en site gedeeld worden met iedereen.
– De leeftijdsgroep van kinderen tot en met 12 jaar mogen onderling onbeperkt bij elkaar in de buurt komen. Hiervoor geldt onderling met elkaar en ook met andere leeftijdsgroepen (de trainer) geen beperking.
– De leeftijdsgroep van kinderen van 13 jaar t/m 17 jaar mogen onderling onbeperkt bij elkaar in de buurt komen. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden van de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder.
– De leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder dient te allen tijde 1,5 meter afstand onderling te bewaren behalve bij het uitoefenen van de sport op het veld. Buiten het veld, wissels en trainers/begeleiders dienen dus wel anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
Uitzondering op deze afstandsregels zijn natuurlijk mensen die samen een huishouden vormen.

Wat betekent dit voor ons? Kom zoveel mogelijk alleen naar de training en wedstrijden. Neem je eigen bidon met water mee. Behoud ook continue afstand onderling in de kleedkamers en buiten de velden voor de groepen voor wie dit geldt zoals hierboven beschreven. Douche zo veel mogelijk thuis na de training.

Verder geldt er vanuit de Rijksoverheid het advies om in de auto met mensen die niet tot jouw huishouden behoren een mondkapje te dragen voor personen van 13 jaar en ouder. Dit advies wordt vanuit Victoria-O gedeeld en de ouder die rijdt beslist dan ook of er een mondkapje gedragen dient te worden of niet. Dit valt niet te bediscussiëren. Iedere speler van 13 jaar en ouder dient dus voor een uitwedstrijd een mondkapje bij zich te dragen. Handig is natuurlijk om dit alvast vooraf te delen met de medespelers.

Helaas mogen er nog altijd geen toeschouwers op ons complex komen. Uitzondering hierop zijn:
– Vrijwilligers die die dag een taak uitvoeren. (scheidsrechters/wedstrijdsecretarissen/terreindiensten)
– Begeleiding van teams.
– Rijders van uitspelende jeugdelftallen.

Hopelijk kunnen we weer met veel plezier maar vooral op een veilige en verantwoorde manier onze sport beoefenen. Volg de maatregelen op het complex op. Succes met het aankomende seizoen!