Het aantal scheidsrechters op de zondag neemt af doordat steeds meer scheidsrechters overstappen naar de KNVB.

Dit geeft in het komende voorjaar problemen. Voor diverse zondagen zijn er 7 verenigingsscheidsrechters nodig.
Dit aantal is er voor de zondag niet. Ik verzoek daarom opnieuw om aanmelding van scheidsrechters voor de zondag.
Bij het uitblijven van aanmeldingen zullen er wedstrijden door het elftal zelf moeten worden gefloten.

 

 Met groet,
 Leo Vlaar

 

scheidsrechter coördinator voor de zondag.