Beste leden

Hierbij willen wij met jullie graag de conclusie delen van SGS Intron B.V. die onderzoek heeft uitgevoerd naar de PAK’s in het rubbergranulaat op het kunstgrasveld van Victoria-O.
Dit is de conclusie:

‘Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse overheid geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met infill van gerecyclede autobanden veilig is, mits de som van 10 door het toenmalige ministerie van VROM geselecteerde PAK s niet hoger is dan 75 mg/kg.

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor uw veld minder dan75 mg/kg en voldoet daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Uw veld blijft ruimschoots onder deze norm.’

Wij zijn blij met dit resultaat en zijn inmiddels als vereniging weer volledig operationeel op ons mooie kunstgrasveld.

Met sportieve groet,

Het bestuur