Beste Leden,

Voetbalvereniging Victoria-O wil als organisatie graag een veilige omgeving bieden om lekker met elkaar te sporten. Om dit voor de leden te kunnen garanderen zijn wij op zoek gegaan naar een vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor onze vereniging. Wij hebben in de persoon van Tessa Schaaper een VCP voor onze vereniging gevonden.

Even voorstellen:
Hoi, mijn naam is Tessa Schaaper en ik woon samen met mijn gezin in Obdam. Ik werk drie dagen als GZ-psycholoog. Vanuit mijn werk ben ik erg betrokken met kinderen en hun ouders.  Zowel het sporten zelf als sportiviteit staat bij mij hoog in het vaandel. Door sport leer je hoe het voelt om te verliezen. Daarnaast helpt het ook om grenzen te verleggen en je leert samenwerken met anderen. Dit kan en lukt alleen in een veilige (sport)omgeving. Toen het bestuur mij dan ook benaderde hoefde ik niet lang na te denken. Hopelijk ben ik zo weinig mogelijk nodig, echter heb ik liever dat ik te vaak wordt benaderd dan te weinig. Schroom dus niet om contact op te nemen (email: taj.schaaper@gmail.com).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft opgevangen m.b.t. seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden etc. De VCP zal in overleg met de melder gezamenlijk beslissen welke vervolgstappen worden genomen. De verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen ligt ten allen tijde bij het bestuur.

Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van VCP mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie wordt omgegaan. Dit betekent niet dat de gesprekken onder geheimhouding vallen zoals bij een formele vertrouwenspersoon of arts.

De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte wat de betrokkene heeft verteld en beschrijft welke afspraken er gemaakt zijn. Dit kan op verzoek geanonimiseerd. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal de VCP om de eventueel geanonimiseerde informatie gevraagd worden.

Wilt u meer lezen over de werkwijze van de VCP? Lees het hier:
CVSN Werkwijze signalen VCP vereniging 2020