Beste voetballers van Victoria-O,

 

Vrijdag 21 oktober jl. is tijdens de trainer-coach bijeenkomst bezorgdheid geuit door een groot aantal aanwezigen over het nog steeds in gebruik zijn van het kunstgras op het sportcomplex van Victoria-O.

Tijdens dit overleg kwam naar voren dat veel ouders zorgen hebben over het feit dat hun kinderen nog steeds trainen en voetballen op kunstgras terwijl er nog veel onduidelijkheid is m.b.t. de mogelijke gezondheidsrisico´s van het rubbergranulaat dat op het kunstgras veld is toegepast.

Vervolgens is er zaterdag 22 oktober jl. een wedstrijd afgelast van een jeugdelftal waarbij de tegenstander weigerde te voetballen op het kunstgrasveld bij ons op het voetbalcomplex.

 

Het bestuur van Victoria-O voelt zich door het bovenstaande genoodzaakt om gehoor te geven aan de geuite zorg vanuit haar leden en als gevolg hiervan het gedane verzoek om het trainen en voetballen op kunstgras, lopende het onderzoek bij Victoria-O te vermijden.

Daarom hebben wij besloten om, totdat het RIVM met de uitslag van het nieuwe onderzoek komt, voor al het jeugdvoetbal (mini’s t/m A1) de wedstrijden en trainingen alleen nog maar doorgang te laten vinden op de normale grasvelden (B-, C- en trainingsveld).

Deze maatregel is per heden van kracht. Om alle trainingen in goede banen te leiden is er een aangepast trainingsschema gemaakt dat te vinden is op onze website en welke tot nader bericht van toepassing zal zijn.

Bovengenoemde maatregel vraagt van een ieder begrip en flexibiliteit, iets waar we een ieder alvast hartelijk voor danken.

 

Sportieve groet,

Bestuur – Victoria-O