Vrijdag 11.05.2018, de vrijdag na Hemelvaartsdag, gaan wij de verkochte geraniums uitventen door het dorp. Ik heb op dit moment een stuk of 8 vrijwilligers (meest vutters) bereid gevonden om een wijk uit te venten. Echter Obdam wordt groter en groter en bestaat uit 14 wijken, dus ik kom nog een stuk of 8 mensen tekort. Het is  raadzaam om dan met een aanhanger en wat jeugdspelers die dag op het Stationsplein tussen 10.00 en 15.00 uur voor nadere instructies langs te komen. Bovendien is de opbrengst voor een groot deel bestemd voor de voetballende jeugd en vele handen maken immers ligt werk. Gaarne opgave via telefoon 451566 of 06-38920089, of via de mail (nico.eeken@ziggo.nl) wie zich een dagdeel voor de club wil inzetten.

In ieder geval bij voorbaat dank voor jullie inzet. Nico Eeken.