Allen,

Namens de konkel nodigt het bestuur van Victoria-O voetbal al haar vrijwilligers uit op de vrijwilligersavond op 25 januari 2019. Hopelijk tot dan!

Het bestuur

Vrijwilligersavond 25 januari 2019